Toplam Kalite Yönetimi PDF indir PDF Kitap İndir - Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Kitap İndir

Toplam Kalite Yönetimi PDF indir

Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Ücretsiz PDF İndir Google Drive İndirme Linki


Toplam Kalite Yönetimi PDF indir PDF Yandex Disk İndirme Linki


Toplam Kalite Yönetimi PDF indir PDF Alternatif İndirme Linkiİçerikler

Prof. Dr. Orhan Küçük – Toplam Kalite Yönetimi PDF indir

Toplam Kalite Yönetimi PDF indir isimli ve Yazarı Prof. Dr. Orhan Küçük olan kitabın pdf dosyasını paylaşma amacımız kitabın tanıtımını yapmaktır. Kitabın tanıtım halini buradan kontrol ederek kesinlikle orjinalini alıp daha iyi bir sonuca varmış olursunuz. Kitap olarak çözmenin PDF olarak çözmekten daha verimli olduğu tespit edilmiştir.

  • Paylaşımda bulunduğumuz Toplam Kalite Yönetimi PDF indir bu kitabın orjinalinin tanıtılması amaçlanmıştır.
  • Yayıncının talebi doğrultusunda kitaba ait tüm veriler sitemizden kaldırılacaktır.
  • Amacımız herhangi bir topluluğa zarar vermek değil sadece destek olmaktır.

Kitap Adı: Toplam Kalite Yönetimi PDF indir

Yazar Adı: Prof. Dr. Orhan Küçük

Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Telif Bildirimi: Telif Hakkı Uyarısı Bildirimi için Tıklayınız.

Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Hakkında Bilgi 


Gözden geçirilmiş 4. Baskısını yapan kitap, yeni gelişmeleri de içine alacak şekilde, lisans ve ön lisans düzeyinde okutulan dersler için, müfredata uygun bir dizilişle ve Bologna sürecini de dikkate alarak hazırlanmıştır.

Kitap, kalite, Toplam Kalite Yönetimi, toplam kalite kontrol, sorun çözme yöntemleri, yeni kalite araçları ve kalite güvence sistemleri ile ISO 9001:2008’e ilişkin temel bilgileri içermektedir. Bunun yanında eserde, Kıyaslama, EFQM Mükemmellik Modeli, Dış Kaynak Kullanımı, Taguchi ve Altı Sigma gibi yeni uygulamalar bir arada sunulmuştur. Ayrıca, kitapta yeni bir kavram olan “Sınırsız İyileşme” konusu da işlenmiştir. Sınırsız iyileşme TKY’de yeni bir kavramdır ve bundan sonra daha sık duyulacağı tahmin edildiğinden bu yeni konu hakkında da bilgilere yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Kalite Kavramı ve Unsurları
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Toplam Kalite Kontrol
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Kalite El Kitabı ve Belgelerin Düzenlenmesi
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Kıyaslama (Benchmarking)
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Tam Zamanında Üretim (Just In Time)
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir EFQM Mükemmellik Modeli
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Yalın Üretim, Toplam Verimli Bakım
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Taguchi, Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir TKY’de Müşteri Tatmini
Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Sınırsız İyileşme
Barkod: 9789750266157
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13×19
Sayfa Sayısı: 436
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Dili:
Türkçe
Ekler:

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  23
1. Bölüm
KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN UNSURLARI
A. KALİTE KAVRAMI  30
1. Kalite Kavramının Gelişimi  30
2. Kalite Kavramı  33
3. Kalite ile İlgili Diğer Kavramlar  36
4. Kalite Bakışından Toplam Kalite Anlayışına  41
B. KALİTENİN UNSURLARI VE BOYUTLARI  44
1. Kalitenin Unsurları  44
1.1. Tasarım Kalitesi  45
1.2. Uygunluk Kalitesi  45
1.3. Kullanım Kalitesi  46
1.4. Dağıtım Kalitesi  46
1.5. İlişki Kalitesi  46
1.6. Ergonomik Kalite  46
1.7. Çevreye Uyum/Duyarlılık Kalitesi  47
2. Kalitenin Boyutları  47
BÖLÜM ÖZETİ  50
2. Bölüm
KALİTE KONTROL VE KALİTE KONTROL MALİYETLERİ
A. KALİTE KONTROL  55
1. Kalite Kontrol Kavramı  56
2. Kalite Kontrolün Önemi  58
3. Kalite Kontrolün Amaçları  60
4. Kalite Kontrolün Yararları  62
5. Toplam Kalite Kontrol (TKK)  63
B. KALİTE MALİYETLERİ VE OPTİMİZASYONU  64
1. Kalite Maliyetleri  64
1.1. Önleme ve Koruma Maliyeti  66
1.2. Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri  69
1.3. Başarısızlık Maliyetleri  70
1.4. Hatalı Mal Maliyetleri  70
1.5. Toplam Kalite Maliyeti  72
2. Kalite Maliyetlerinin Optimizasyonu  73
BÖLÜM ÖZETİ  75
3. Bölüm
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
A. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)  79
1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı  79
2. TKY‘nin Amacı  84
3. TKY‘nin İlkeleri  88
B. TKY‘YE GEÇİŞ SÜRECİ VE TKY’NİN SONUÇLARI  91
1. TKY’ye Geçiş Süreci  91
2. TKY‘nin Sonuçları  99
3. TKY‘ye Yöneltilen Eleştiriler  101
4. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar  103
BÖLÜM ÖZETİ  105
4. Bölüm
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE SÜREKLİ İYİLEŞME VE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ
A. SÜREKLİ İYİLEŞME  109
1. Deming’in 14 İlkesi  110
2. Kaizen (Sürekli İyileşme)  111
3. Sürekli İyileşme ve İnovasyon  114
4. Deming Çevrimi  117
5. Kalite Çemberleri (KÇ)  119
5.1. KÇ‘nin Amaç ve Yararları  121
5.2. KÇ‘nin İşleyişi  122
6. Öneri ve Ödül Sistemi  123
7. Sınırsız İyileşme  124
B. TKY’NİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ  124
1. Başarı Faktörlerini Belirleme Çalışmaları  124
2. TKY Kritik Başarı Faktörleri  127
2.1. TKY Kritik Başarı Faktörlerinin Boyutları  130
2.2. TKY Kritik Başarı Faktörü Olarak Takım Ruhu  131
3. TKY Kritik Başarı Faktörlerinin Yararları  132
BÖLÜM ÖZETİ  133
5. Bölüm
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ
A. KALİTE İYİLEŞTİRME ARAÇLARI  137
1. 5N  137
2. 5S (5 adım: 5 steps)  138
3. 5N 1K  138
4. 3M 1İ 1B Kontrol Listesi  138
5. 3MU Kontrol Listeleri  139
6. Yeni Geliştirilen İyileştirme Araçları  140
B. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ  141
1. İstatistiksel Kalite Kontrolünde 7 Araç  142
1.1. Pareto Diyagramı  143
1.2. Sebep–Sonuç Diyagramı  144
1.3. Histogram  145
1.4. Kontrol (Çetele) Tablosu  146
1.5. Saçılma Diyagramı  147
1.6. Gruplandırma  148
1.7. Kontrol Çizelgeleri  148
2. 7 Yeni Araç  149
2.1. İlişki Diyagramı  149
2.2. Beyin Fırtınası  151
2.3. Ağaç Diyagramı  152
2.4. Matriks Diyagramı  154
2.5. Matriks Veri Analiz Diyagramı  155
2.6. Proses Karar Program Tablosu  156
2.7. Ok Diyagramı  157
BÖLÜM ÖZETİ  160
6. Bölüm
KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ
A. KALİTE GÜVENCESİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ  165
1. Kalite Güvence Kavramı  165
2. Kalite Güvence Sistemleri ve Gelişimi  166
3. Kalite Güvence Sistemleri ve TKY  169
B. ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ  173
1. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri ve İçeriği  173
1.1. ISO 9000: 1994 Standardının İçeriği  175
1.2. ISO 9001: 2000 ve ISO 9001: 2008 Standartlarının İçeriği  176
2. ISO 9001: 2000 Revizyonunun Faydaları  180
3. ISO 9001: 2008 Revizyonunun Getirdiği Değişiklikler  182
4. ISO 9001: 2015 Standardı (Revizyonu)  182
4.1. ISO 9001: 2015 Standardının İçeriği  183
4.2. ISO 9001: 2015 Standardının Temel Özellikleri  184
4.3. ISO 9001: 2015 Standardının Faydaları  185
5. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri’nin Amacı  186
6. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri‘nin Yararları  187
7. KGS Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler  188
8. ISO 9000 Belgesi Nasıl Alınır?  190
BÖLÜM ÖZETİ  192
7. Bölüm
KALİTE EL KİTABI VE BELGELERİN DÜZENLENMESİ
A. KALİTE EL KİTABI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER  197
1. Kalite Sistem Dokümantasyonu  198
2. Kalite El Kitabının Tanımı ve İçeriği  202
3. Kalite El Kitabının Amacı  205
4. Kalite El Kitabı Hazırlanırken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  206
5. Kalite El Kitabının Hazırlanma Aşamaları  206
B. BELGELERİN DÜZENLENMESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER  207
1. Müracaat  207
1.1. Müracaatta Gerekli Belgeler ve İlgili Esaslar  208
1.2. Müracaatın Değerlendirilmesi ve Tetkik  208
1.3. Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi  210
2. Belgenin Verilmesi  211
3. Gözetim Tetkikleri  212
4. Belgenin Yenilenmesi ve Kalite Güvence Modelinin Değiştirilmesi  212
5. Belge Sahibi Kuruluşun Yükümlülükleri  213
6. TSE‘nin Sorumlulukları  215
BÖLÜM ÖZETİ  217
8. Bölüm
KIYASLAMA (BENCHMARKING) KAVRAMI VE TÜRLERİ
A. KIYASLAMA KAVRAMI VE ÖNEMİ  221
1. Kıyaslama (Benchmarking) Kavramı  223
2. Kıyaslamanın Gelişimi  225
3. Kıyaslamanın Amaçları  227
4. Kıyaslamanın Nedenleri  229
5. Kıyaslamanın Önemi  230
6. Kıyaslamanın Yararları  233
B. KIYASLAMA TÜRLERİ  235
1. Seçilen Ortağa Göre Kıyaslama Türleri  236
1.1. Kuruluş İçi Kıyaslama  236
1.2. Rekabetçi Kıyaslama  237
1.3. Fonksiyonel Kıyaslama  238
1.4. Jenerik Kıyaslama  238
2. Odaklanılan Konuya Göre Kıyaslama Türleri  239
2.1. Ürün Odaklı Kıyaslama  239
2.2. Süreç Odaklı Kıyaslama  240
2.3. Performans Odaklı Kıyaslama  241
2.4. Stratejik Kıyaslama  241
BÖLÜM ÖZETİ  243
9. Bölüm
KIYASLAMA SÜRECİ, İLKELERİ VE BAŞARI FAKTÖRLERİ
A. KIYASLAMA SÜRECİ, İLKELERİ VE BAŞARI FAKTÖRLERİ  247
1. Kıyaslama Aşamaları  247
2. Kıyaslama Bilgi Paylaşım Kuralları (Avrupa Benchmarking Code of Conduct)  252
2.1. Hazırlık İlkesi  254
2.2. Yürütme İlkesi  254
2.3. Değişim İlkesi  255
2.4. Gizlilik İlkesi  255
2.5. Kullanım İlkesi  255
2.6. Hukuka Uygunluk İlkesi  256
2.7. Tamamlama İlkesi  256
2.8. Anlama ve Anlaşma İlkesi  257
B. KIYASLAMA BAŞARI FAKTÖRLERİ  257
1. Kıyaslama Çalışmasında Dikkat Edilecek Hususlar  257
2. Kıyaslama Başarı Faktörleri  258
3. Kıyaslama Başarı Göstergeleri  260
4. Kıyaslama Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar veya Yapılan Hatalar  262
BÖLÜM ÖZETİ  265
10. Bölüm
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME) ve
YALIN ÜRETİM
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM  269
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi  269
2. Tam Zamanında Üretim Sisteminin Önemi  271
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Amaçları  272
4. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Özellikleri  274
5. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Yararları  275
B. TAM ZAMANINDA ÜRETİM UYGULAMASI VE KANBAN  276
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi Uygulaması  276
2. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Elemanları  277
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Aşamaları  279
4. İtme–Çekme Sistemleri ve TZÜ’de Kanban  283
5. Kanban  285
C. YALIN ÜRETİM VE TOPLAM ÜRETKEN BAKIM  288
1. Yalın Üretim  288
1.1. Yalın Üretimin Özellikleri  290
1.2. Yalın Düşüncenin İlkeleri  292
1.3. Yalın Üretim Teknikleri  295
2. Toplam Verimli (Üretken) Bakım  299
2.1. Toplam Verimli Bakımın İçeriği  300
2.2. Toplam Verimli Bakımın Amacı  302
BÖLÜM ÖZETİ  304
11. Bölüm
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
A. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ  309
1. Mükemmellik ve İlgili Kavramlar  309
2. Kalite Ödülleri  311
3. EFQM Modelinin Gelişimi  312
4. EFQM Modelinin Kapsamı  313
5. EFQM Modelinin İçeriği  315
6. EFQM Mükemmellik Modelinin Önemi ve Amaçları  326
7. EFQM Mükemmellik Modelinin Yararları  328
B. RADAR VE EFQM MODELİ KRİTER AĞIRLIKLARI  329
1. RADAR  329
2. EFQM Mükemmellik Ödülü Sürecinde Puanlama ve Kriter Ağırlıkları  332
BÖLÜM ÖZETİ  335
12. Bölüm
DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING),
TAGUCHI VE ALTI SİGMA
A. DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING)  339
1. Dış Kaynak Kullanımı Kavramı  339
2. Dış Kaynak Kullanımının Kapsamı  341
3. Dış Kaynak Kullanımının Önemi  343
4. Dış Kaynak Kullanımının Yararları  344
5. Dış Kaynak Kullanımı Süreci  347
5.1. Yetkinlik Analizi  347
5.2. Değerlendirme ve Onaylama  347
5.3. Sözleşmenin Düzenlenmesi  348
5.4. Proje Değerlendirme ve Transfer  348
5.5. İlişki Geliştirme  348
5.6. Sözleşmenin Sonlanması  348
B. TAGUCHI YÖNTEMİ  349
1. Taguchi Deney Tasarım Yöntemi Kavramı  349
2. Taguchi Yönteminin Kapsamı  350
3. Taguchi Yönteminin Önemi ve Yararları  355
C. ALTI SİGMA (6 ) VE YALIN ALTI SİGMA  356
1. Altı Sigma Kavramı  356
2. 6  Süreç Geliştirme Aşamaları  357
3. Altı Sigma Uygulamaları için Kritik Başarı Faktörleri  358
4. Altı Sigma Uygulamalarının Amacı ve Yararları  359
5. Yalın Altı Sigma  359
6. Yalın Altı Sigma’nın Anahtarları  360
7. Yalın Altı Sigma Yasaları  361
BÖLÜM ÖZETİ  363
13. Bölüm
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ TATMİNİ
A. MÜŞTERİ TATMİNİ  368
1. Dış Müşteri Tatmini Kavramı  370
1.1. Dış Müşteri Tatmin Unsurları  373
1.1.1. Ürün Kalitesi  373
1.1.2. Fiyat  374
1.1.3. Teslim Zamanı ve Cevap Verme Süresi  374
1.1.4. Müşteri İlişkileri  374
1.1.5. Satış Sonrası Hizmetler  375
2. Müşteri Tatmininin Ölçümü  376
B. TKY’DE İÇ MÜŞTERİ KAVRAMI  379
1. İç Müşteri Tatmini  380
1.1. İç Müşteri Tatmin Unsurları  382
1.1.1. Çalışma Ortamı ve Motivasyon  382
1.1.2. Sosyallik ve Dayanışma  383
1.1.3. Örgütsel Bağlılık ve Katılım  384
1.1.4. Öğrenme ve Gelişme  385
1.1.5. Ergonomi  386
1.1.6. Öneri ve Ücret/Ödül Sistemi  387
1.1.7. Örgüt İçi Garantiler  387
2. İç Müşteri Tatmini–Dış Müşteri Tatmini İlişkisi  388
3. Müşteri Değeri ve Müşteri Tatmini  390
4. Müşteri Sadakati  391
BÖLÜM ÖZETİ  393
14. Bölüm
SINIRSIZ İYİLEŞME
A. SINIRSIZ İYİLEŞME  397
1. Sınırsız İyileşme Kavramı  397
2. Sınırsız İyileşmenin Kapsamı  398
3. Sınırsız İyileşmenin Önemi  401
4. Sınırsız İyileşmenin Amacı  402
5. Sınırsız İyileşmenin İlkeleri  403
6. Sınırsız İyileşme Uygulama Sistematiği  403
7. Kritik Başarı Faktörleri  405
8. Sınırsız İyileşmenin Kısıtları  406
9. Kamu Sektöründe Sınırsız İyileşme  407
10. Sınırsız İyileşme Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar  407
11. Yöneltilebilecek Eleştiriler  408
12. Sınırsız İyileşme ve Sürekli İyileşme  409
13. Sınırsız İyileşmede Takım Ruhu  410
B. SINIRSIZ İYİLEŞME UYGULAMASI  411
1. Araştırmanın Amacı  411
2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi  411
3. Bulgular ve Tartışma  411
3.1. Cinsiyet  412
3.2. Yönetim Görevi  412
3.3. TKY Faktörüne İlişkin Bulgular  413
3.4. Sınırsız İyileşme Faktörüne İlişkin Bulgular  413
3.5. Katılım Faktörüne İlişkin Bulgular  414
3.6. İyileştirme Faktörüne İlişkin Bulgular  414
3.7. Performans Faktörüne İlişkin Bulgular  415
4. Sonuç ve Öneriler  417
BÖLÜM ÖZETİ  418
Kaynaklar  421
Kavramlar Dizini  433
 
İlgilinizi Çekebilir  Tesis Planlamasında Büyüme Modelleri PDF indir

Toplam Kalite Yönetimi PDF indir İçin Telif Hakkı ve benzeri durumlar için bizlerle mailden iletişime geçebilirsiniz.(Görsele tıklayarak kolaylıkla bizlere mail atabilirsiniz.)


Toplam Kalite Yönetimi PDF indir

NOT: İndirmede problem yaşarsanız lütfen yorum olarak yazınız.

Rate this post

Toplam Kalite Yönetimi PDF indir Ücretsiz PDF İndir Google Drive İndirme Linki


Toplam Kalite Yönetimi PDF indir PDF Yandex Disk İndirme Linki


Toplam Kalite Yönetimi PDF indir PDF Alternatif İndirme LinkiDENEDİĞİNİZ LİNK ÇALIŞMIYORSA LÜTFEN FARKLI BİR LİNKTEN İNDİRMEYİ DENEYİN.

Yorum yapın

Google+ Sitemap Pdf Kitap İndir
Robots Alexa TR
We Google
Viski Fiyatları Geçici Mail ilahi sözleri minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir Fantazi Gecelik SMM Panel youtube mp3 dönüştürücül