Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir PDF Kitap İndir - Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Kitap İndir

Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir

Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Ücretsiz PDF İndir Google Drive İndirme Linki


Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir PDF Yandex Disk İndirme Linki


Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir PDF Alternatif İndirme Linkiİçerikler

Doç. Dr. Cem Civelek – Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir

Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir isimli ve Yazarı Doç. Dr. Cem Civelek olan kitabın pdf dosyasını paylaşma amacımız kitabın tanıtımını yapmaktır. Kitabın tanıtım halini buradan kontrol ederek kesinlikle orjinalini alıp daha iyi bir sonuca varmış olursunuz. Kitap olarak çözmenin PDF olarak çözmekten daha verimli olduğu tespit edilmiştir.

  • Paylaşımda bulunduğumuz Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir bu kitabın orjinalinin tanıtılması amaçlanmıştır.
  • Yayıncının talebi doğrultusunda kitaba ait tüm veriler sitemizden kaldırılacaktır.
  • Amacımız herhangi bir topluluğa zarar vermek değil sadece destek olmaktır.

Kitap Adı: Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir

Yazar Adı: Doç. Dr. Cem Civelek

Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Telif Bildirimi: Telif Hakkı Uyarısı Bildirimi için Tıklayınız.

Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Hakkında Bilgi 


Kitap; Elektrik, Elektronik, Elektronik–Haberleşme ve Elektrik–Elektronik mühendisliklerinde ve Fizik bölümlerinde okutulan “Elektromanyetik” “Elektrik ve Manyetizma” gibi derslere uygun olarak, temel seviyede, öğrencilerin anlayabileceği biçimde ve yorumlarla hazırlanmıştır.

Kitapta, konu ile ilgili temel kavramlar, ayrıntılarıyla okuyucuya açıklanmıştır. Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın, konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenlere de kaynak olacaktır.

Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir İçin Telif Hakkı ve benzeri durumlar için bizlerle mailden iletişime geçebilirsiniz.(Görsele tıklayarak kolaylıkla bizlere mail atabilirsiniz.)

Konu Başlıkları
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Elektromanyetik Kurama Giriş
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Vektör Analizi
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Durgun Elektrik–Elektrostatik Alan
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Durağan Elektrik Alan
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Manyetostatik
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Zamana Göre Değişen Elektromanyetik Alanlar
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Maxwell Denklemleri
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Elektromanyetik Dalgalar ve Yayılımı
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir İletim–Aktarım Hatları
Barkod: 9789750240126
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 19×27
Sayfa Sayısı: 408
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Dili:
Türkçe
Ekler:

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Biçimler Listesi  19
Çizelgeler Listesi  23
1.  
ELEKTROMANYETİK KURAMA GİRİŞ  
1.1. Temel Birimler ve Kavramlar  25
1.2. Yük  26
1.3. Elektriksel Temel Nicelikler (Electrical Basic Quantities)  27
2.  
VEKTÖR/YÖNEY/YÖNLEÇ ANALİZİ  
2.1. Vektör ve Gösterimi  29
2.2. Vektör Cebiri  30
2.2.1. Bir Vektörün Diğer Bir Vektör Üzerindeki İzdüşümü  32
2.3. Koordinat/Konaç Sistemleri/Dizgeleri ve Diferansiyel Uzunluk, Yüzey ve Hacim Bileşenleri  32
2.4. Koordinat/Konaç Dönüşümleri  37
2.4.1. Kartezyen–Silindirik ve Silindirik–Kartezyen Koordinat/Konaç Dönüşümleri  38
2.4.2. Kartezyen–Küresel ve Küresel–Kartezyen Koordinat/Konaç Dönüşümleri  42
2.4.3. Silindirik–Küresel ve Küresel–Silindirik Koordinat/Konaç Dönüşümleri  49
2.5. Çizgisel/Eğrisel Tümlev/İntegral  54
2.6. Bir Yüzeyin Vektör Olarak Gösterimi  55
2.7. Akı  56
2.8. Nabla/Del Vektör Operatörü, Gradient, Divergens ve Rotasyon  57
2.8.1. Nabla/Del Vektör Operatörü  57
2.8.2. Gradient  58
2.8.3. Divergens  59
2.8.4. Rotasyon/Dönel  66
2.9. Nabla/Del Operatörü İçeren Vektör Özdeşlikler  70
2.10. Alanların sınıflandırılması ve Helmholtz Teoremi  70
3.  
DURGUN ELEKTRİK–ELEKTROSTATİK ALAN  
3.1. Coulomb Kuvveti  73
3.2. Elektrik Alan Yeğinliği/Şiddeti  75
3.2.1. Ayrık Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Elektrik Alan Yeğinliği/Şiddeti  75
3.2.2. Sürekli Yük Dağılımları ve Bunlarla İlgili Elektrik Alanlar  77
3.2.2.1. Çizgisel Yük Dağılımı  77
3.2.2.2. Yüzeysel Yük Dağılımı  78
3.2.2.3. Hacimsel Yük Dağılımı  79
3.2.3. Paralel Levha Sığacının/Kondansatörünün Sağ Levhasına Etkiyen Kuvvet  80
3.3. Gauss Yasası–Gauss İntegral Teoremi ve Uygulamaları  82
3.4. Elektrik Akısı–Yer Değiştirme Akısı–Yer Değiştirme Ψ ve Elektrik Akı Yoğunluğu–Yer Değiştirme (Akı) Yoğunluğu  83
3.4.1. Elektrik Akı Yoğunluğu ve Gauss Yasası– Gauss İntegral Teoremi  85
3.4.2. Elektrik Akı Yoğunluğu ve Elektrik Alan Yeğinliği/Şiddeti Arası İlişki  86
3.5. Bazı Özel Yükler ve İlgili Elektrik Alanları  88
3.5.1. Sonsuz Uzunlukta Türdeş/Homojen Çizgisel Yük  88
3.5.2. Sonsuz Genişlikte, Türdeş/Homojen Yüzeysel Yük  90
3.6. Yükün Elektrik Alanda Devinimi/Hareketi: Gerilim–Potansiyel Farkı–Voltaj  93
3.6.1. Gerilim/Voltaj–Potansiyel Farkı  97
3.6.2. Noktasal Yükün Mutlak Potansiyeli  100
3.6.2.1. Elektrik Çiftucayın/Dipolun Bir Noktadaki Mutlak Potansiyeli  102
3.6.2.2. Çift Telli Elektrik Hattın Potansiyeli  104
3.6.3. Yük Dağılımlarının Mutlak Potansiyeli  105
3.6.3.1. Çizgisel Yük Dağılımının Mutlak Potansiyeli  105
3.6.3.2. Yüzeysel Yük Dağılımının Mutlak Potansiyeli  106
3.6.3.3. Hacimsel Yük Dağılımının Mutlak Potansiyeli  107
3.7. Sığa/Kapasite  107
3.7.1. Sığa/Kapasite ile İlgili Bazı Özel Örnekler  108
3.7.1.1. Paralel Levha Sığacı/Kondansatörü  108
3.7.1.2. Küresel Sığaç/Kondansatör  110
3.7.1.3. Silindirik Sığaç/Kondansatör  113
3.7.1.4. Çift Telli Elektrik Hattın Sığası/Kapasitesi  115
3.8. Elektrostatik Alanda Erke/Enerji  117
3.8.1. Elektrostatik Alanda Bazı Erke/Enerji Hesaplamaları  122
3.8.1.1. Çiftucay/Dipolun Erkesi/Enerjisi  122
3.8.1.2. Paralel Levha Sığacının/Kondansatörünün Erkesi/Enerjisi  123
3.8.2. Elektrik Alanda Erke/Enerji Yoğunluğu  126
3.8.3. Yüklü Kürenin Erkesi/Enerjisi ve Erke/Enerji Yoğunluğu  128
3.9. Elektrostatik Alanda Erkeden/Enerjiden Kuvvetin Hesaplanması  129
3.10. Elektrostatik Alanda Gereçler/Malzemeler  132
3.10.1. Elektrostatik Alanda İletken Gereçler/Malzemeler  133
3.11. Elektrostatik Alanda Yalıtkan/Dielektrik Gereçler/Malzemeler  136
3.12. Yalıtkan/Dielektrik İçeren Elektrik Alanlarda Erke/Enerji ve Kuvvet  140
3.12.1. Paralel Levha Sığacının/Kondansatörünün İçine İtilen Yalıtkan Gereci–Dielektrik Malzemeyi Çeken Kuvvet  141
3.12.2. Türdeş/Homojen Elektrik Alanda Devingen/Hareketli m Kütleli, q Yüklü Tanecik  142
3.13. Çok Katmanlı Yalıtkan/Dielektrik İçeren Sığaçlar/Kondansatörler  144
3.14. Elektrostatik Alanda Sınır Koşulları  145
3.15. Poisson ve Laplace Denklemleri  149
3.15.1. Laplace Denkleminin Kartezyen Koordinatlarda Çarpım Çözümü  152
3.15.2. Laplace Denkleminin Silindirik Koordinatlarda Çarpım Çözümü  154
3.15.3. Laplace Denkleminin Küresel Koordinatlarda Çarpım Çözümü  156
3.16. Görüntü Yöntemi  159
4.  
DURAĞAN ELEKTRİK ALAN  
4.1. Akım Tanımı ve Akım Yoğunluğu  163
4.2. Akım Türleri  167
4.3. Direnç  169
4.3.1. Toprağa Gömülen Metal Yarım Kürenin Toprak Direnci  171
4.4. Yüzey Akımı–Akım Tabakası Yoğunluğu  172
4.5. Elektromotor Kuvveti ve Kirchoff Gerilim Yasası  172
4.6. Akımın Sürekliliği, Yük Korunumu, Kirchoff Akım Yasası, Akım Yoğunluğu ve Hacimsel Yük Yoğunluğu Arası İlişki, İçyükül Soğurumu–Dielektrik Soğurması  175
4.6.1. Farklı Gereç/Malzeme Özellikleri Olan İki Türdeş/Homojen Gerecin/Malzemenin Arayüzündeki Akım Yoğunluğu İle İlgili Sınır Koşulları  179
4.7. İletkende Güç Hesapları ve Joule Yasası  181
4.8. Durağan Elektrik Alan Denklemleri  184
4.8.1. Paralel Levha, Küresel ve Silindirik Sığaçların/Kondansatörlerin Dirençlerinin ve İletkenliklerinin ve Toprağa Gömülen Metal Yarım Kürenin Sığasının/Kapasitesinin Hesaplanması  185
5.  
MANYETOSTATİK  
5.1. Sürekli Mıknatısların Farklı Ucayları/Kutupları Arasındaki Kuvvet  188
5.2. Biot–Savart Yasası  189
5.3. Amper (Devre) Yasası ve Manyetik Alan Yeğinliği/Şiddeti  190
5.3.1. Amper (Devre) Yasası İle İlgili Bazı Örnekler  192
5.3.1.1. Uzun Silindirik İrkilteçin/Bobinin/İndüktörün–Solenoidin Manyetik Alanı  192
5.3.1.2. Toroidin–Halka İrkiltecin/İndüktörün Manyetik Alanı  193
5.3.1.3. Kalınlığı Sonlu Olan Silindirik Telin Manyetik Alanı  194
5.3.1.4. İçlerinden Zıt Yönde Akım Geçen İki Paralel İletkenin Oluşturduğu Manyetik Alan Yeğinliği/Şiddeti  195
5.4. Manyetik Alanda Devingen/Hareketli Yük Üzerine Etkiyen Manyetik Kuvvet ve Manyetik Akı Yoğunluğu Tanımı  196
5.5. İçinden Akım Geçen İletken Üzerine Manyetik Alanda Uygulanan Kuvvet  199
5.5.1. İçinden Akım Geçen İki İletken Arasındaki Kuvvet: Akım Birimi Amper’in Tanımı  201
5.6. Hall Olayı  202
5.7. Manyetik Dönme Momenti–Tork  203
5.8. Manyetik Akı  205
5.9. İrkilimlik/İndüktans  206
5.9.1. Bazı İrkilimliklerin/İndüktansların Hesaplanması  207
5.9.1.1. Dikdörtgen kesitli Toroidin/Halkanın (Öz) İrkilimliği/indüktansının Hesaplanması  207
5.9.1.2. Eşeksenli/Eşeksenel/Eşözekli/Eşmerkezli/Koaksiyal Kablonun–Uzun İletim Hattının İç ve Dış İrkilimlikliğinin/İndüktansının Hesaplanması  208
5.9.1.3. Birbirine Ters Yönde Akım Taşıyan İki Uzun Paralel İletkenden Oluşan İletim Hattının İç ve Dış İrkilimliğinin/İndüktansının Hesaplanması  211
5.9.1.4. Birbirine Ters Yönde Akım Taşıyan İki Uzun Paralel İletkenden Oluşan İletim Hattının Karşı/Ortak İrkilimliğinin/İndüktansının Hesaplanması  214
5.10. Manyetostatik/Manyetik Skalar ve Vektör Potansiyeller  216
5.11. Manyetik Çiftucay/Dipol  220
5.12. Gereçlerin/Malzemelerin Manyetik Özellikleri  222
5.13. Manyetostatik Alanlarda Sınır Koşulları  226
6.  
ZAMANA GÖRE DEĞİŞEN  
ELEKTROMANYETİK ALANLAR  
6.1. Manyetik Alanlarda Devingen/Hareketli İletkenler, Faraday (İrkilim/İndüksiyon) Yasası ve Lenz Kuralı  231
6.1.1. Zamandan Bağımsız Manyetik Alanda Düzgün Dairesel Biçimde Devingen/Hareketli Metal İletken Çubuğun Uçları Arasında Oluşan Elektromotor Kuvveti–Kaynak Gerilimi  235
6.1.2. Barlow Tekerleği–Faraday Disk Üreteci  236
6.1.3. Devinimsiz/Hareketsiz Döngü ve Zamana Bağlı Manyetik Alanlar  237
6.1.4. Zamana Bağlı Ayrışık/İnhomojen Manyetik Alanda Devinimsiz/Hareketsiz Döngü  237
6.1.5. Devingen/Hareketli Döngü ve Zamandan Bağımsız Manyetik Alanlar  238
6.2. Faraday (İrkilim/İndüksiyon) Yasasının Tümlev/integral Biçimi  239
6.3. (Öz) İrkilimlik/İndüktans ve Karşı İrkilimlik/İndüktans  242
6.4. Manyetik Devreler ve Transformatör  248
6.4.1. Hava Aralıklı Çekirdekler ve Seri Manyetik Dirençli–Reluktanslı Manyetik Devreler  250
6.4.2. Çok Sargılı Transformatörler  252
6.4.3. Paralel Manyetik Devreler  254
6.4.4. Seri ve Paralel Manyetik Dirençlerden–Reluktanslardan Oluşan Manyetik Devreler  255
6.4.5. Burgaç/Eddy Akımları  258
6.4.6. Deri Etkisi  262
6.5. Manyetik Alanda Erke/Enerji  266
6.5.1. Manyetik Alan Büyüklükleri Türünden Manyetik Erke/Enerji ve Erke/Enerji Yoğunluğu  266
6.5.2. İrkilimlik/İndüktans ve Akım Büyüklükleri Türünden Manyetik Erke/Enerji  269
6.6. İrkilimliğin/İndüktansın Manyetik Akı ve Manyetik Erke/Enerji Kullanarak Hesaplanması  272
6.6.1. Manyetik Akı Yöntemi  272
6.6.2. Manyetik Erke/Energy Yöntemi  273
6.6.3. Manyetik Direnç–Reluktans veya Erke/Enerji Kullanarak İrkilimlik/İndüktans Hesaplanması ile İlgili Bazı Örnekler  273
6.6.3.1. Uzun Silindirik İrkilteç/İndüktans ve Üzerine Sarılmış Kısa İrkiltecin/İndüktansın Öz ve Karşı İrkilimlikliğinin/İndüktansının Manyetik Direnç–Reluktans Kullanarak Hesaplanması  273
6.6.3.2. Toroid/Halka İrkiltecin/İndüktörün (öz) İrkilimliğinin/İndüktansının Manyetik Direnç–Reluktans Kullanarak Hesaplanması  274
6.6.3.3. Eş Eksenli, Uzun, İç İçe İki Silindirik İletkenin–Koaksiyel Kablonun İç ve Dış İrkilimliğinin/indüktansının Manyetik Erke/Enerji Kullanarak Hesaplanması  275
6.7. Manyetik Alanda Depolanan Erkeden/Enerjiden Kuvvetin ve Dönme Momentinin–Torkun Hesaplanması  277
6.7.1. İçinden Akım Geçen İki Döngü Arasındaki Kuvvet  278
7.  
MAXWELL DENKLEMLERİ  
7.1. Elektrik ve Manyetik Alanlarda Sınır Koşulları  281
7.2. Maxwell Denklemlerinin Tümlev/Integral ve Diferansiyel/Noktasal Biçimi  281
7.3. Maxwell Denklemlerinin Diferansiyel/Noktasal Biçimlerinin Çözümleri  288
7.3.1. Elektrik Alan Yeğinliği/Şiddeti ve Manyetik Alan Yeğinliği/Şiddeti ’nın Birbirlerinden Ayrıştırılarak Yapılan Çözümler  288
7.3.2. Manyetik Vektör Potansiyel ve Elektrik Skalar Potansiyel Üzerinden Çözüm  291
8.  
ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE YAYILIMI  
8.1. Vektörlerin Evreoku/Fazör Dönüşümü  297
8.1.1. Evreoku/Fazör Dönüşümünün Özellikleri  298
8.2. Zamana Göre Harmonik Durum İçin Maxwell Denklemleri  299
8.3. Elektromanyetik Dalga Denklemleri  300
8.3.1. Fitzgerald Dönüşümü–İkilik  305
8.3.2. Düzlem Elektromanyetik Dalgalar ve Yalın Çeli/İmpedans  309
8.3.3. Düzlem Dalga Yayılımı  311
8.3.3.1. Yitimli/Kayıplı Yalıtkanlarda Düzlem Dalga Yayılımı  311
8.3.3.2. Yitimsiz/Kayıpsız Yalıtkanlarda Düzlem Dalga Yayılımı  317
8.3.3.3. İyi İletkenlerde Düzlem Dalga Yayılımı  320
8.4. Deri Etkisinin Farklı Bir Yaklaşımla Yeniden İncelenmesi  323
8.5. Enine Elektromanyetik Dalgalar  326
8.6. Düzgün Düzlem Elektromanyetik Dalgaların Polarizasyonu  328
8.7. Elektromanyetik Dalgalar için Grup Hızı  334
8.8. Elektromanyetik Dalgalarla Erke/Enerji Aktarımı ve Poynting Vektörü  335
8.8.1. Anlık ve Ortalama Güç  337
8.9. Yalıtkan Bir Sınıra/Arayüze Dik Gelen Düzlem Dalganın Yansıması  339
8.9.1. Kusursuz Yalıtkan Ortamdan Kusursuz İletken Ortama Dik Çarpan Düzlem Dalganın Yansıması: Tam Yansıma  342
8.10. Çok Katlı/Katmanlı Yalıtkan Sınırlara Dik Gelen/Çarpan Düzlem Dalganın Yansıması  346
8.11. Toplam Alanın Dalga İmpedansı  347
8.12. Düzlem Elektromanyetik Dalgaların Düzlem Yalıtkan Sınırlara/Arayüzlere Eğik Gelmesi/Çarpması  349
8.12.1. Paralel/P Polarizasyon–Yatay Kutuplanma  355
8.12.2. Dikey/S–Dik Polarizasyon  360
9.  
İLETİM/AKTARIM HATLARI  
9.1. Enine Elektromanyetik Dalga–Genel İletim Hattının Eşdeğer Devresi ve Denklemleri  366
9.1.1. İletim Türevsel/Diferansiyel Denklemlerinin Çözümü, Çözümlerin Açıklanması ve Yayılma Değişmezi  371
9.1.1.1. İletim Türevsel/Diferansiyel Denklemlerinin Çözümü  371
9.1.1.2. Çözümlerin Açıklanması  373
9.2. Yayılma Değişmezi  375
9.3. Bazı Örnekler ve Çözümleri  379
9.3.1. Eşeksenli İletim Hattı–Koaksiyel Kablo  379
9.3.2. Çift Telli İletim Hattı  380
9.3.3. Paralel Levha/Plaka İletim Hattı  381
9.3.4. Üçlü Levha/Plaka–Şerit İletim Hattı  383
9.4. Maksimum Güç Aktarımı  383
9.5. İletim Denklemleri  385
9.6. Yansıma Katsayısı  392
9.6.1. Giriş ve Çıkış Yansıma Katsayısının Bazı Özel Durumları  394
9.6.2. Gerilim ve Akım Dağılımları  395
9.7. Smith Abağı/Diagramı  397
9.7.1. Alım/admitans ve Giriş Yansıma Katsayısının Smith Abağıyla/Diagramıyla Hesaplanması  403
Kaynakça  405
Kavram Dizini  407
 
İlgilinizi Çekebilir  Raymond Wacks - Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş PDF indir


Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir

NOT: İndirmede problem yaşarsanız lütfen yorum olarak yazınız.

Rate this post

Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir Ücretsiz PDF İndir Google Drive İndirme Linki


Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir PDF Yandex Disk İndirme Linki


Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı PDF indir PDF Alternatif İndirme LinkiDENEDİĞİNİZ LİNK ÇALIŞMIYORSA LÜTFEN FARKLI BİR LİNKTEN İNDİRMEYİ DENEYİN.

Yorum yapın

Google+ Sitemap Pdf Kitap İndir
Robots Alexa TR
We Google
Viski Fiyatları Geçici Mail ilahi sözleri minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir Fantazi Gecelik SMM Panel Deneme Bonusu Veren Siteler