Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir PDF Kitap İndir - Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir Kitap İndir

Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir

Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir Ücretsiz PDF İndir Google Drive İndirme Linki


Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir PDF Yandex Disk İndirme Linki


Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir PDF Alternatif İndirme Linkiİçerikler

Doç. Dr. Doğan Yücel – Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir

Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir isimli ve Yazarı Doç. Dr. Doğan Yücel olan kitabın pdf dosyasını paylaşma amacımız kitabın tanıtımını yapmaktır. Kitabın tanıtım halini buradan kontrol ederek kesinlikle orjinalini alıp daha iyi bir sonuca varmış olursunuz. Kitap olarak çözmenin PDF olarak çözmekten daha verimli olduğu tespit edilmiştir.

 • Paylaşımda bulunduğumuz Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir bu kitabın orjinalinin tanıtılması amaçlanmıştır.
 • Yayıncının talebi doğrultusunda kitaba ait tüm veriler sitemizden kaldırılacaktır.
 • Amacımız herhangi bir topluluğa zarar vermek değil sadece destek olmaktır.

Kitap Adı: Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir

Yazar Adı: Doç. Dr. Doğan Yücel

Çevirmen: Diana Nicoll

Basım Yılı: 2014

Telif Bildirimi: Telif Hakkı Uyarısı Bildirimi için Tıklayınız.

Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir Hakkında Bilgi 

 • ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 • ÖRNEK SAYFALAR
 • BENZER ÜRÜNLER

Tanı Testleri Cep Kitabı 

TÜM DÜNYADA HEKİMLERİN ; GECE VE GÜNDÜZ – ASİSTAN VE PROFESÖR – HASTANE VE MUAYENEHANE DAHİL
HERZAMAN BAŞVURULAN VE HEKİMLERCE EN ÇOK OKUNAN TIBBİ ESERİ İLK KEZ AYNI ANDA TÜRKÇE YAYINLANDI.

Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir İçin Telif Hakkı ve benzeri durumlar için bizlerle mailden iletişime geçebilirsiniz.(Görsele tıklayarak kolaylıkla bizlere mail atabilirsiniz.)


Amaç
Tanı Testleri Cep Kitabı altıncı baskının tıp, hemşirelik, diğer sağlık mesleklerinin öğrencileri,  uzman ve aile hekimleri ve hemşireler için cep büyüklüğünde bir referans el kitabı olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır.
Kitap, sık kullanılan tanı testlerinin seçimi ve yorumu için hızlı bir referans rehberdir; klinikte yapılan laboratuvar işlemlerini, laboratuvar testlerini (biyokimya, hematoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, farmakogenetik, moleküler ve genetik testler), diagnostik görüntüleme testlerini (direkt radyografi, BT, MR ve ultrasonografi), elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve ayırıcı tanıda testlerin kullanılışını, yararlı algoritmalar, nomogramlar ve referans materyalleri kapsar.
Bu kitap okuyucuların sık kullanılan tanı testlerini ve sık görülen hastalıklara tanısal yaklaşımları anlamasını güçlendirir.


Kitabın Önemli Özellikleri

 • Dörtyüz elliden fazla test kesin, bağıntılı ve kolay okunur bir formatta sunuldu.
 • İki düzineden fazla yeni laboratuvar testi kapsamlı olarak verildi.
 • Moleküler ve genetik testler ile farmakogenetik testlerin eklenmesiyle kapsam genişletildi.
 • Temel ekokardiyografi konusunda yeni bir bölüm eklendi.
 • Mikrobiyoloji kapsamı gelişmekte olan veya yeniden gelişen patojenler ve enfeksiyöz ajanların eklenmesiyle güncellendi.
 • Kapsanan alanlar: İç hastalıkları, pediatri, cerrahi, nöroloji, kadın hastalıkları ve doğum.
 • Değişik işlemlerin ve testlerin maliyeti ve riskleri verildi.
 • Tüm literatür atıfları PubMed referans numaraları (PMID) ile birlikte verildi.
 • Hızlı başvuru için arka kapakta bir indeks verildi.


Organizasyon

Bu cep referans el kitabının tüm tanısal testleri ve hastalık durumlarını kapsaması amaçlanmadı. Yazarlarca en sık karşılaşılan ve genel tıp uygulamalarıyla ilgili test ve hastalıklar seçildi.

Kitap 10 bölüme ayrılmıştır:

 1. Tanı Testleri ve Tıbbi Karar Oluşumu
 2. Hasta Başı Testler ve Provider-Performed Mikroskobi
 3. Yaygın Kullanılan Laboratuvar Testleri: Seçim ve Yorum
 4. Terapötik İlaç Takibi ve Farmakogenetik Testler: Prensipler ve Test Yorumlama
 5. Mikrobiyoloji: Test Seçimi
 6. Tanısal Görüntüleme: Tetkik Seçimi ve Yorumlama
 7. Temel Elektrokardiyografi ve Ekokardiyografi
 8. Farklı Tanılarda Tanısal Testler
 9. Tanısal Algoritmalar
 10. Nomogramlar ve Referans Materyal


Bu Baskıdaki Yenilikler

 1. İki düzineden fazla yeni veya esaslıca revize edilen klinik laboratuvar testleri; bunlar: İdrar albümini, beta-hCG, CCP antikoru, çölyak hastalığı serolojisi, serum C-telopeptit ve idrar N-telopeptit, dehidroepiandrosteron, östradiol, glukagon, hepatit E, intrinsik faktör bloke eden antikor, idrarda iyot, adacık hücre antikoru, kappa ve lambda hafif zincir, osteokalsin, pankreatik elastaz, Quantiferon TB, somatostatin ve tiroid stimüle eden immünglobulin.
 2. Gelişmekte olan (yeni) veya yeniden gelişen patojenler ve enfeksiyöz ajanlar için mikrobiyolojik testler.
 3. Diagnostik yaklaşımlarla ilgili iki düzineden fazla yeni veya esaslı değişiklik yapılan tablo ve algoritmalar; bunlar: Amenore veya oligomenore; çeşitli hastalıklarda assit ve assidik sıvı profilleri; otoantikorlar; değişik genetik hastalıklarda moleküler tanı testleri; hepatit B virüsü enfeksiyonunda sık görülen serolojik test şablonları; hemokromatozis; hiperaldosteronizm; kadın infertilitesi; lösemi ve lenfomaların sınıflandırılması ve immünofenotiplendirilmesi; akut pankreatit indeksi; pulmoner emboli [pulmoner emboli olasılığının değerlendirmek için revize Genova Skoru, prognostik model (PESI Skoru) ve risk değerlendirme dahil]; tedavi edilmemiş sifilisli hastaların klinik ve laboratuvar tanısı; talasemi sendromlarının genetik ve laboratuvar özellikleri; transfüzyonda kan komponentleriyle tedavi; valvuler kalp hastalıklarında tanısal değerlendirmedir.


Hedef Kitle

 • Tıp öğrencileri klinik rotasyonları sırasında bu cep kitabında tanısal laboratuvar, mikrobiyoloji ve görüntüleme çalışmaları, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi alanında kısa bir özet bulacaklardır.
 • Yoğun tempoda çalışan ev görevlileri, hekim asistanları, uygulamada yer alan hemşireler ve hekimler uygun hasta yönetimi için yararlı net organizasyon ve güncel literatür bilgilerini bulacaklardır.
 • Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları hasta yönetiminde laboratuvar testlerinin kullanımı bakımından Kitabı format ve kapsam olarak değerli bulacaklardır.


 Sık kullanılan 450’yi aşkın tanısal testin hızlı seçimi ve yorumu için bir referans rehber

Kapsam

 • İç hastalıkları, çocuk hastalıkları, cerrahi, nöroloji, kadın hastalıkları ve doğum, aile hekimliği alanında kullanılan testler


İçerik

 • Tanı testlerinin maliyet ve riskleri
 • Kanıta dayalı bilgi
 • Anormal test sonucu görülen hastalıklar ve bu testlerin klinik duyarlılıkları
 • Kullanılan kaynaklar için atıflar ve PubMed numaraları (PMID)
 • Yirmidördü aşkın YENİ klinik laboratuvar test girişi, 6 YENİ ayırıcı tanı tablosu, 5 YENİ tanısal algoritma
 • Hasta başı testler, kliniklerde yapılan testler, farmakogenetik testler ve tanısal ekokardiyografi alanlarında YENİ bölümler.


Önsöz
Değerli Meslektaşlarım,
Günümüzde tıp alanında bilimsel ve teknik yenilikler baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Özellikle hemen tüm disiplinlere hitap edebilen Klinik Laboratuvar ve Tanısal Görüntüleme alanlarındaki gelişmeleri, güncel tıbbi bilgiyi izlemek gittikçe zorlaşmaktadır. Tanı Testleri Cep Kitabı başlığıyla Türkçeleştirdiğimiz bu kitap, bu güçlüğü bir ölçüde azaltmaya yöneliktir. 


Tanı Testleri Cep Kitabı genel olarak klinik laboratuvar ağırlıklı olmakla birlikte, ülkemizde sağlık alanında çok geniş bir kitleye hitap eden bir cep rehberidir: Klinisyenler, hemşireler, sağlık teknisyenleri ve teknikerleri, acil tıp hizmeti veren sağlık çalışanları, radyoloji ve klinik laboratuvar uzmanları ve teknisyenleri, tüm bu meslek dallarının eğiticileri ve öğrencileri gibi. Kitapta klinik laboratuvar alanında klasik uygulamaya yönelik bilginin yanı sıra, moleküler tanı ve farmakogenetik gibi yeni klinik laboratuvar alanlarına da yer verilmiştir. Ayrıca klinik uygulamalara yönelik Tanısal Görüntüleme ile Elektrokardiyografi ve Ekokardiyografi bölümleri de kitapta önemli bir yer tutmakta olup hedef kitleyi genişletmektedir. Ek olarak, kitabın başlangıç bölümünde tanı testlerinin nasıl kullanılması gerektiğine yönelik bilgiler bizce önemlidir. Kitabın en büyük üstünlüğü, çoğu tanı testi için güncel literatüre dayalı klinik performans verilerinin de sunulmasıdır.

Kitabın her bölümü, o alana yönelik uzmanlığı olan yetkin kişilerce çevrildi. Kitabın çevirisinde güncel, sağlık alanında kullanılmakta olan Türkçe sözler ve deyimlere yer verilmeye çalışıldı. Gözden geçirme ve redaksiyon işlemleri titizlikle yapıldı. Çeviride emeği geçen tüm meslektaşlarıma, kitabın hazırlanmasında gösterdikleri yakın ilgi ve becerileri nedeniyle Güneş Kitabevi yönetimine ve çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Dr. Doğan Yücel
Çeviri Editörü

PEDİATRİK ACİL TIP

Stok Kodu
9786257291101

Fiyat

280,00 TL

Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar

Stok Kodu
9786257291026

Fiyat

120,00 TL

Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı

Stok Kodu
9786057607447

Fiyat

2.100,00 TL
İndirimli
1.600,00 TL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tarihçesi

Stok Kodu
9786057682451

Fiyat

60,00 TL

Pilates Programları ve Çalışma Kitabı 1-2.Kademe

Stok Kodu
9786059528801 – 9786057607324

Fiyat

150,00 TL

Rehabilitasyonda Evrensel Tasarım ve Herkes İçin Erişilebilirlik

Stok Kodu
9786257291057

Fiyat

35,00 TL

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliği

Stok Kodu
9786257291071

Fiyat

150,00 TL

Atletik Gelişim – Fonksiyonel Spor Kondisyonunun Sanatı ve Bilimi

Stok Kodu
9786257291064

Fiyat

110,00 TL

Perinatal Bakım Hemşireler ve Ebeler İçin

Stok Kodu
9786057607980

Fiyat

75,00 TL

Güncel Fitoterapi ve Geleneksel Tıbbi Bitkiler

Stok Kodu
9786053355885

Fiyat

60,00 TL

Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir

NOT: İndirmede problem yaşarsanız lütfen yorum olarak yazınız.

Rate this post
İlgilinizi Çekebilir  Tarascon Acil Hızlı Başvuru Kılavuzu PDF indir

Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir Ücretsiz PDF İndir Google Drive İndirme Linki


Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir PDF Yandex Disk İndirme Linki


Tanı Testleri Cep Kitabı PDF indir PDF Alternatif İndirme LinkiDENEDİĞİNİZ LİNK ÇALIŞMIYORSA LÜTFEN FARKLI BİR LİNKTEN İNDİRMEYİ DENEYİN.

Yorum yapın

Google+ Sitemap Pdf Kitap İndir
Robots Alexa TR
We Google
ilahi sözleri ilahi sözleri Tümbet Giriş