Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir

6 dk okuma süresi

Doç. Dr. Orhan Gazi – Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir

Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir isimli ve Yazarı Doç. Dr. Orhan Gazi olan kitabın pdf dosyasını paylaşma amacımız kitabın tanıtımını yapmaktır. Kitabın tanıtım halini buradan kontrol ederek kesinlikle orjinalini alıp daha iyi bir sonuca varmış olursunuz. Kitap olarak çözmenin PDF olarak çözmekten daha verimli olduğu tespit edilmiştir.

  • Paylaşımda bulunduğumuz Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir bu kitabın orjinalinin tanıtılması amaçlanmıştır.
  • Yayıncının talebi doğrultusunda kitaba ait tüm veriler sitemizden kaldırılacaktır.
  • Amacımız herhangi bir topluluğa zarar vermek değil sadece destek olmaktır.

Kitap Adı: Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir

Yazar Adı: Doç. Dr. Orhan Gazi

Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Telif Bildirimi: Telif Hakkı Uyarısı Bildirimi için Tıklayınız.

Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir Hakkında Bilgi 


Dijital sinyal işleme üniversitelerin elektrik ve elektronik ve muadili bölümlerinde lisans düzeyinde verilen temel derslerden birisidir. Kitap, ders müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitabın en önemli özelliği, anlatım dilinin basitleştirilerek öğrencinin konuyu daha kolay anlamasını sağlamasıdır. Anlatılan konular dijital ve analog sinyallerin Fourier dönüşümlerinde frekans değişkeni ile anlatılmıştır. Ayrıca grafiksel ve de nümerik uygulama örneklerine ağırlık vererek konuların daha kolay bir şekilde anlaşılması da sağlanmıştır. Ayrıca kitabımızda tamamen orijinal ve öğretici olan örneklere de yer verilmiştir.

Kitap lisans eğitimi alan mühendislik öğrencilerine hitap etse de dijital sinyal işleme konularını öğrenmek isteyenlere de hitap etmektedir. Kitapta bulunan 150 civarındaki çözümlü örnek konuların anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır.

Konu Başlıkları
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Örnekleme İşlemi
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Örnekleme Frekansı Seçimi
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Spekral Örtüşme Durumu
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Örneklerden Analog Sinyalin Elde Edilmesi
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Örnekleme Oranını Değiştirme
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Kırım Filtresi
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Enterpolasyon
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Diferansiyel Denklemlerin Fark Denklemlerine Dönüşümü
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Analog Filtre Tasarımı
Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir 1 | n1Sonlu ve Sonsuz Dürtü Yanıtlı Dijital Filtre Tasarımı
Barkod: 9789750240102
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16×24
Sayfa Sayısı: 383
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Dili:
Türkçe
Ekler:

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Teknik Terimler Sözlüğü  11
BÖLÜM 1  
ÖRNEKLEME ANALOG–DİJİTAL, VE  
DİJİTAL ANALOG DÖNÜŞÜM  
1.1 Sürekli Zamanlı Sinyallerin Örneklenmesi  13
1.1.1 Örnekleme Frekansı  16
1.1.2 Örnekleme İşleminin Matematiksel Olarak İfade Edilmesi  17
1.1.3 Örnekleme İşlemi  19
1.1.4 Çarpım Sinyalinin Fourier Dönüşümü  20
1.2 X_s (w) ve X_n (w) Fonksiyonlarının Grafiklerinin Çizilmesi  24
1.2.1 X_n (w) Grafiğinin Çizilmesi  42
1.2.2 Alias Durumu, Spektral Örtüşme (Aliasing)  49
1.2.3 Spekral Örtüşmenin Anlamı (Aliasing’in Anlamı)  53
1.2.3 Spektral Örtüşme Durumunda X_n (w) Grafiğinin Çizilmesi (Pratik Yöntem)  59
1.3 Analog Sinyalin Örneklerinden Tekrar Çatılması (Reconstruction of Analog Signal from It’s Samples)  67
1.3.1 Yeniden Oluşturma (Analog Sinyal Çatma) Filtresinin Yaklaşık Hesabı (Approximation of Reconstruction Filter)  74
1.4 Sürekli Zamanlı Sinyallerin Ayrık Zamanda İşlenmesi (Digital Processing of Continuous Time Signals)  78
1.5 Ayrık Zamanlı Sinyallerin Sürekli Zamanda İşlenmesi (Continuous Processing of Digital Signals)  86
BÖLÜM II  
ÖRNEKLEME ORANINI (FREKANSINI) DEĞİŞTİREREK  
SİNYAL İŞLEME  
2.1 Örnekleme Oranını (Frekansını) Tam Sayı Faktörü İle Azaltmak (Örnek Azaltma, Sıkıştırma, Kırpma) (Sampling Rate Reduction by Integer Factor)  99
2.1.1 Örnek Sayısı Azaltılan Sinyalin Fourier Dönüşümü  103
2.1.2 Örneği Azaltılmış Sinyalin Grafiğini Nasıl Çizeriz  106
2.1.3 Örnek Azaltma’da Aliasing (Spektral Örtüşme)  109
2.1.4 Numune Azaltmanın Örnekleme İşleminde Yorumlanması  112
2.1.5 Spektral Örtüşme Durumunda x[Mn] Fourier Dönüşümünün Grafiğinin Çizilmesi (Pratik Yöntem)  126
2.2 Örnekleme Oranını Tamsayı Değeri İle Arttırmak (Upsampling, Increasing the Sampling Rate)  133
2.2.1 Zaman Eksenini Genişletme ve Örnek Sayısını Arttırma (Time Expansion and Upsampling)  134
2.2.2 Örnek Arttırma İşleminin Frekans Alanında İncelenmesi  136
2.2.3 Bozukluk Gideren Filtre (Aliasing Gideren, Anti–Aliasing Filter)  170
2.3 C/D ve D/C Dönüştürücülerin Pratik de Gerçekleştirimleri  174
2.3.1 C/D dönüştürücü  174
2.3.2 Dijital–Sürekli (D/C) Dönüştürücü  185
BÖLÜM III  
AYRIK FOURIER DÖNÜŞÜM  
3.1 Manipulation of Digital Signals  195
3.1.1 Periyodik Olmayan Dijital Sinyallerin İşlenmeleri (Manipulation of Non–Periodic Digital Signals)  195
3.1.2 Periyodik Dijital Sinyallerin İşlenmeleri (Manipulation of Periodic Digital Signals)  199
3.2 Temel Dijital Sinyaller ve Temel Dönüşümler (Some Well Known Digital Signals)  208
3.3 Periyodik Dijital Sinyallerin Evrişimi (Convolution of Periodic Digital Signals)  219
3.4 Fourier Dönüşümün Örneklenmesi (Sampling the Fourier Transform)  225
3.5 Ayrık Fourier Dönüşüm (Dicrete Fourier Transform)  227
3.5.1 Zaman Alanında Örtüşme (Aliasing in Time Domain)  238
3.5.2 Ayrık ve Ters Ayrık Fourier Dönüşümün (AFD, TAFD) Matris Gösterimi (Matrix Representation of DFT and inverse DFT)  242
3.5.3 Fourier Seri Katsayılarının Özellikleri  244
3.5.4 Ayrık Fourier Dönüşüm (AFD) Özellikleri (Properties of Discrete Fourier Transform (DFT)) ve Sirküler Evrişim  247
3.6 Doğrusal Evrişimin Pratik Sistemlerde Hesabı (Practical Calculation of the Linear Convolution)  258
3.6.1 Örtüştür Topla Yöntemi (Overlap Add Method)  258
3.6.2 Örtüştür Sakla Yöntemi (Overlap–Save Method)  264
3.7 Hızlı Fourier Dönüşüm (HFD) Algoritması (Fast Fourier Transform (FFT) Algorithm)  267
3.7.1 Zaman Alanında Kırınım HFD Algoritması (Decimation in time FFT Algorithm)  267
3.7.2 Frekans Alanında Kırınım Hızlı Fourier Dönüşüm (HFD) Algoritması (Decimation in Frequency FFT Algorithm)  278
3.7.3 HFD Algoritmasının Hesabı İçin Gereken Toplam İşlem Miktarı (Total Computation Amount of the FFT Algorithm)  287
Sorular  293
BÖLÜM IV  
ANALOG VE DİJİTAL FİLTRE TASARIMI  
4.1 Sistemlerin ve Dönüşümlerin Kısa Tekrarı  296
4.1.2 Z–Dönüşüm ( Z–Transform):  299
4.1.3 Laplace Dönüşüm (Laplace Transform)  302
4.2 Sürekli Zamanlı Sistemlerin Ayrık Zamanlı Sistemlere Dönüştürülmesi (Transformation of Continuous Systems to Discrete Systems)  304
4.2.1 DZD Sistemlerin Transfer Fonksiyonlarının Dönüşümü (Transformation of Transfer Functions of LTI Systems):  310
4.2.2 İleri Fark Dönüşüm Yöntemi (Forward Difference Transformation Method)  311
4.2.3 Bilineer (Çift Doğrusal) Dönüşüm (Bilinear Transformation)  314
4.3 Analog Filtre Tasarımı (Analogue Filter Design)  320
4.3.1 Ideal Filtreler (Ideal Filters):  321
4.3.2 Pratik Analog Filtre Tasarımı (Practical Analog Filter Design)  326
4.3.3 Pratik Filtre Tasarım Yöntemleri (Practical Filter Design Methods)  328
4.3.3.1 Butterworth Filtre Tasarımı (Butterworth Filter Design)  328
4.3.3.2 Chebychev Filtre Tasarımı (Chebychev Filter Design)  334
4.3.3.3 Eliptik Filtreler (Elliptic Filters)  340
4.3.3.4 Bessel Filtreler (Bessel Filters)  341
4.3.4 Analog Frekans Dönüşümleri (Analog Frequency Transformations)  343
4.3.5 Analog Filtrelerin Gerçekleştirimi (Implementation of Analog Filters)  344
4.3.5.1 Alçak Geçirim Filtre Devreleri (Low Pass Filter Circuits):  344
4.3.5.2 Analog Yüksek Geçirim Filtreler için Devre Tasarımı (Analog High–Pass Filter Circuit Design)  351
4.4 Dijital Filtre Tasarımı  356
4.4.1 Sınırsız Dürtü Yanıtlı (SZDY) Dijital Filtre Tasarımı (Infinite Impulse Response (IIR) Digital Filter Design (Low Pass))  356
4.4.2 Genellenmiş Doğrusal Faz Sistemler (Generalized Linear Phase Systems)  364
4.4.3 Sonlu Dürtü Yanıtlı (SLDY) Filtre Tasarımı (Finite Impulse Response (FIR) Digital Filter Design)  365
4.4.3.1 SLDY Filtre Tasarım Teknikleri (FIR Filter Design Techniques)  366
4.4.3.2 Pencereleme Yöntemi ile SLDY Filtre Tasarımı (FIR Filter Design by Windowing)  366
4.4.3.3 Frekans Alanında Örnekleme ile SLDY Filtre Tasarımı (FIR Filter Design by Frequency Sampling)  374
Sorular  374
Kaynakça  377
Kavram Dizini  379
 


Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme PDF indir

NOT: İndirmede problem yaşarsanız lütfen yorum olarak yazınız.

PDF İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYINIZ EĞER YUKARIDAKİ LİNK ÇALIŞMIYORSA LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ALTERNATİF LİNKTEN İNDİRİN İndirme linkleri sürekli olarak güncellenmektedir. Eğer bulunduğunuz saatte linkler çalışmıyor ise 1 saat sonra tekrardan deneyiniz eğer sorun devam ederse yorum olarak bize bildiriniz. Ortalama 10 dakika içerisinde güncellenerek tarafınıza bilgilendirme yapılır.
Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x